31-10-2023

Bảo Hiểm cho người đi vay - Ưu đãi hoàn tiền cho Khách hàng

Thể lệ chương trình ưu đãi như sau:

bảo hiểm cho người đi vay

 

1. Thời gian: từ 20/10/2023 đến hết ngày 31/03/2024.

2. Đối tượng:

a. Khách hàng Cá Nhân có giải ngân vay mua xe Toyota qua TFSVN tại các đại lý ủy quyền chủa Toyota trên toàn quốc và tham gia “Bảo hiểm Cho Người Đi Vay” trong thời gian chương trình.

b. Hợp đồng tín dụng của khách hàng có thời gian vay tối đa 84 tháng.

c. Khách hàng có đóng khoản phí bảo hiểm thực thu cho tối thiểu kỳ đóng phí đầu tiên trong thời gian hợp đồng bảo hiểm.

d. Khách hàng là Bên Mua Bảo Hiểm của hợp đồng bảo hiểm và đồng thời là Người Vay của hợp đồng tín dụng.

3. Cơ cấu chương trình:

– Khách hàng hợp lệ sẽ nhận được Hoàn Tiền từ TFSVN với cơ cấu như sau:

a. Mức đóng khoản phí bảo hiểm từ 2 triệu: khách hàng nhận được phần hoàn tiền trị giá 1 Triệu đồng.

b. Mức đóng khoản phí bảo hiểm dưới 2 triệu, phần hoàn tiền sẽ có giá trị tương đương 50% với mức đóng phí bảo hiểm.

Lưu ý: giá trị được làm tròn xuống đến đơn vị hàng trăm nghìn.

VD: phí bảo hiểm khách hàng tham gia là 1.850.000 vnd. Vậy khách hàng sẽ nhận được hoàn tiền trị giá là 900.000 vnd.

4. Phương thức Hoàn Tiền:

– Hình thức nhận hoàn tiền bằng thẻ quà tặng điện tử Got – It (E_Voucher)

– TFSVN sẽ gửi tin nhắn trực tiếp đến số điện thoại của khách hàng cung cấp trước đó trong hồ sơ vay.

5. Thời gian nhận Hoàn Tiền:

– Khách hàng sẽ nhận được khoản hoàn tiền trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình.

– Chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến nếu hết lượt ưu đãi.

6. Nội dung chi tiết của chương trình:

a. Nội dung chương trình được thực hiện như sau:

Bước 1: Khách hàng giải ngân vay mua xe Toyota qua TFSVN.

Bước 2: Khách hàng (Người Vay) tham gia sản phẩm “Bảo Hiểm Cho Người Đi Vay” thông qua các thể lệ quy định tại Mục 3 và hoàn tất các bước mua hàng.

Bước : Bảo hiểm Tokio Marine Việt Nam tiến hành thẩm định và phát hành hợp đồng.

Bước 3: TFSVN kiểm tra và lập danh sách các khách hàng thỏa điều kiện nhận hoàn tiền như được quy định tại thông báo này.

Bước 4: TFSVN sẽ tiến hành gửi hoàn tiền cho khách hàng theo như Mục 5 và 6.

b. TFSVN sẽ căn cứ theo thời gian khách hàng hoàn tất hồ sơ yêu cầu bảo hiểm được ghi nhận tại hệ thống TFSVN để lập danh sách, với nguyên tắc khách hàng hoàn tất sớm sẽ được ưu tiên nhận hoàn tiền.

c. TFSVN có quyền thu hồi và/hoặc không tặng quà cho khách hàng nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với hợp đồng bảo hiểm dẫn đến việc khách hàng không đảm bảo điều kiện tham gia chương trình này.

d. Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn khi hết lượt ưu đãi. Trong trường hợp này, TFSVN sẽ có thông báo bằng văn bản.

e. Trong trường hợp bất kỳ cá nhân nào có hành vi gian lận, lừa dối nhằm đạt được kết quả theo các chương trình khuyến mại, TFSVN hoàn toàn có quyền từ chối trao giải và yêu cầu bồi thường (nếu có) theo quy định của pháp luật.

0933.55.44.33