28-08-2023

lãi suất công ty tài chính toyota việt nam tháng 08.2023

CẬP NHẬT LÃI SUẤT VAY MUA XE TOYOTA CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH TOYOTA VIỆT NAM
Áp dụng cho Khách hàng Cá nhân

1. Lãi suất áp dụng từ ngày 01/08/2023 cho tới khi có thông báo mới.

SẢN PHẨM TRUYỀN THỐNG TRUYỀN THỐNG & BALLOON CỐ ĐỊNH
50/50
EZ
TOYOTA
TỐI ƯU TỐI ƯU LINH HOẠT
Kỳ Lãi Suất Giai đoạn ưu đãi 9,99%/năm
(cố định 12 tháng đầu)
8,99%/năm
(cố định 6 tháng đầu)
12,99%/năm
(cố định 6 tháng đầu)
9,49%/năm
(cố định 12 tháng)
Lãi suất điều chỉnh tối ưu
(số tiền thanh toán mỗi tháng đều nhau theo dư nợ giảm dần)
Sau thời gian ưu đãi Lãi suất điều chỉnh
(mỗi 3 tháng)
Điều kiện áp dụng Khách hàng cá nhân vay với mục đích tiêu dùng. Tất cả các khách hàng Cá Nhân
Phí Thanh Toán Sớm Áp dụng phí trả nợ gốc sớm:
– 18 tháng đầu: 4% số tiền gốc trả sớm.
– Sau 18 tháng: 1,5 x Lãi suất áp dụng x Số tiền gốc trả sớm.
– Không áp dụng phí thanh toán sớm:
+ Truyền thống: sau tháng thứ 60.
+ Balloon: sau tháng thứ 35.
Không áp dụng phí thanh toán sớm. – 6 tháng đầu: 1.5x lãi suất vay
– Sau tháng thứ 6: Không áp dụng phí thanh toán sớm.
– 35 tháng đầu: 1.5x lãi suất vay
– Từ tháng thứ 36: Không áp dụng phí thanh toán sớm.


2. Lãi suất điều chỉnh sẽ được tính như sau:

  TỐI ƯU LINH HOẠT
Lãi suất cơ bản
10,45%/năm
Biên độ điều chỉnh
3,30%/năm 3,30%/năm
Lãi suất điều chỉnh 13,75%/năm 13,75%/năm

Lãi suất cơ bản và Biên độ sẽ được điều chỉnh dựa trên thông báo mới nhất của TFSVN và có thể thay đổi tùy từng thời điểm.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ: 0929.000.999 - 0933.55.44.33 gặp Mr Lợi

0933.55.44.33