Bảng giá

DÒNG XE TOYOTA Phiên bản Giá
RAIZE
Toyota Raize
552.000.000 VND
Veloz Cross
Toyota Veloz
658.000.000 VND
Veloz TOP
698.000.000 VND
Wigo
WIGO G 1.2 MT
360.000.000 VND
WIGO G 1.2 CVT
405.000.000 VND
Vios
VIOS 1.5E (MT)
479.000.000 VND
VIOS 1.5E (CVT)
528.000.000 VND
VIOS 1.5G (CVT)
592.000.000 VND
Corolla Altis
COROLLA ALTIS 1.8G
719.000.000 VND
COROLLA ALTIS 1.8V
765.000.000 VND
Altis 1.8 Hybrid
860.000.000 VND
Camry
CAMRY 2.0G
1.105.000.000 VND
CAMRY 2.5Q
1.405.000.000 VND
Camry 2.5 Hybrid
1.495.000.000 VND
Camry 2.0Q
1.220.000.000 VND
Corolla Cross
Cross Hybrid
955.000.000 VND
Cross 1.8V
860.000.000 VND
Cross 1.8G
755.000.000 VND
Yaris Cross
YARIS CROSS Xăng
730.000.000 VND
YARIS CROSS Hybrid
838.000.000 VND
Innova
INNOVA 2.0E
755.000.000 VND
INNOVA 2.0G
870.000.000 VND
INNOVA 2.0V
995.000.000 VND
INNOVA VENTURER
885.000.000 VND
Fortuner
FORTUNER 2.4G 4X2 MT
1.026.000.000 VND
FORTUNER 2.7V 4X2
1.229.000.000 VND
FORTUNER 2.8 4X4
1.434.000.000 VND
FORTUNER 2.4 4X2 AT
1.118.000.000 VND
Fortuner 2.7V 4x4 AT
1.319.000.000 VND
Fortuner LEGENDER 4x2 AT
1.259.000.000 VND
Fortuner LEGENDER 4x4 AT
1.470.000.000 VND
Avanza
AVANZA premio 1.5 MT
558.000.000 VND
AVANZA Premio 1.5 CVT
598.000.000 VND
Land Prado
LAND CRUISER PRADO VX
2.628.000.000 VND
Land Cruiser C300
Land Cruiser C300
4.196.000.000 VND
0933.55.44.33